Ugunsdrošība

Ugunsdrošo durvju magnēti un kontroles sistēma BAZ

Dūmu un siltuma ventilācijas sistēmas ir preventīvas ugunsdrošības iekārtas. Tās pilda svarīgas funkcijas ugunsgrēka gadījumā: cilvēku dzīvību aizsardzība, nodrošinot bezdūmu slāni, ar kuru glābšanas maršruti paliek brīvi ugunsdzēšanas brigādei. Tiek samazināti sekojoši ugunsgrēku izraisīti bojājumi, un ievērojamas materiālās vērtības tiek pasargātas no iznīcināšanas. Priekšnosacījums tam ir sistēmu absolūti droša funkcionēšana ugunsgrēka gadījumā.

Bloķējošās sistēmas D+H ugunsdrošajām durvīm un bīdāmajiem vārtiem ir izstrādātas speciāli tam, lai nodrošinātu cilvēku un materiālo vērtību pārvietošanas starp ugunsdrošības nodalījumiem. Vienlaikus situācija tiek uzraudzīta, izmantojot elektroniskos izziņošanas līdzekļus, kas atpazīs aizdegšanos tās sākuma stadijā un vada automātisku ugunsdrošo durvju aizvēršanu.